Chúng ta biết rằng mọi hành trình ý nghĩa đều bắt đầu từ những "giấc mơ" tốt đẹp. An Roastery chắc có lẽ được "ra đời" vì lẽ đó.

An có lẽ sẽ mất thêm nhiều năm nữa, cố gắng thêm nhiều hơn nữa để mọi người biết đến. Hoài bão của An là mỗi sản phẩm cà phê được người Việt Nam tin tưởng sử dụng. Đó là một giấc mơ rất lớn - Anh kể với chúng tôi như vậy. 

Chú thích ảnh: Ông Nguyễn Đức Tín - Nhà sáng lập thương hiệu An Roastery.

Bài viết này sẽ nói về một người, mà An tin rằng "nhân vật này" là mấu chốt của câu chuyện. 

Anh đã 51 tuổi rồi, thật sự đây là tuổi "quá muộn" để bắt đầu một điều gì đó. Muộn nhưng không trễ! Anh đã đi tìm các mảnh ghép rất khác nhau để vẽ nên một bức tranh đầy đam mê - cà phê Việt Nam.

Anh cũng tin rằng, cà phê không phải là nơi để một mất một còn, quan điểm kinh doanh của anh là cùng nhau phát triển. Chỉ khi các anh em đồng lòng, tay bắt tay, đầu một chí hướng thì mới thành công được. 

Cà phê Viêt Nam đó không đơn thuần là một sản phẩm, đó là tất cả lòng tự tôn dân tộc - Nguyễn Đức Tín, nhà sáng lập thương hiệu An Roastery.