Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Thao tác
AMiRA  - 500gr
190.000 đ 190.000 đ
Tổng tiền: