Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Thao tác
Crescent - 500gr
250.000 đ 250.000 đ
Tổng tiền: