Người của An. 

Làm cà phê là một cuộc phiêu lưu thú vị, đầy trải nghiệm của Aners. Chúng tôi dành bài viết kết thúc cho chuỗi “Người của An” để nói về khởi đầu tốt đẹp này - Người nông dân.

An mượn hình ảnh chú Vinh để nói về rất nhiều hình ảnh của người nông dân - họ đang cần mẫn, thầm lặng lao động từng ngày cho vụ mùa cà phê duy nhất trong năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An biết, giấc mơ của chú Vinh là mỗi năm sẽ nhìn thấy màu đỏ chín cây của từng hạt cà. An biết chú đã dành tuổi trẻ của mình mà nếu đúng là từ nhỏ đã theo bố mẹ lên rừng hái cà. 

Làm lúa thì “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” còn làm cà phê thì bán gì? Họ bán cái sợ sệt để đổi lấy cái chai lỳ, gan góc để vượt đèo, cua núi. Họ bán cái ấm nóng của miền nhiệt đới để đổi lấy cái cắt da, xé thịt vùng lạnh này. Mỗi con người họ có điều đó rất phi thường nhưng lại chân chắc, rất tình cảm nhưng lại ngay thẳng. 

An đi rồi, thấy rồi, cảm nhận rồi và cũng đã nghe từ “họ” những hy vọng rất lớn về tương lại về cái nghề, cái nghiệp, cái tình thương mà họ đang nuôi lớn từng ngày. 

Cà phê, An tin phải xuất phát từ tâm. Bởi vì tâm càng lớn con đường càng lớn. Chúng ta đều tin như vậy mà, đúng không?