Đến với An, vui thì vui đấy nhưng "khổ cực" là chính.

Vì chúng tôi là những con người có trẻ có già luôn mải mê theo đuổi niềm đam mê về cà phê Việt Nam, không ngừng nghỉ.

Chúng tôi là thợ rang, cũng "tấy mấy" xin tham gia vào những khâu sơ chế hay cũng có thể là một người barista - họ cũng sẵn mình để nhảy để thực tế những điều được nghe.

Nhưng suy cho cùng, chúng tôi đều là An - những con người mang đam mê về cà phê mãnh liệt và có cùng một giấc mơ về những hương vị mới, riêng biệt của cà phê.